ÜZLETI FELTÉTELEK ÉS GDPR

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS GDPR

Az AMZ GUIDE LTD, CRN: 12148215,SUITE 63, 91 Western Road, Brighton, BN1 2NW, bejegyezve a Companies House, Cardiff, üzleti szabályzata (továbbiakban csak "AMZ GUIDE LTD" vagy "szolgáltató" vagy "amzguide.eu").

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT

1. Ezek az általános üzleti szabályok (a továbbiakban csak "üzleti szabályzat") a 89/2012 Sb. Polgári Törvénykönyv értelmében lettek kidolgozva, későbbi változata szerint a 634/1992 Sb a vásárlói jogok védelméről szóló törvénykönyv és más érvényben levő jogi előírások alapján.

2. Az Amzguide.eu tanácsadói és informaciós portál és internetes webáruház megrendelője lehet vagy (i) felhasználó a § 2 bekezdés. 1. a) Törvény értelmében, (ii) vállalkozó, aki szerződéskötéskor és teljesítéskor a saját vállalatát képviseli vagy (iii) állami hivatal

(ezen három típusú megrendelő a továbbiakban, mint "vásárló" szerepel). Az üzleti szabályzat nem érvényes abban az esetben, ha a személy, aki árut akar megvenni az eladótól, a saját vállalkozási tevékenysége keretében lép fel.

3. Az üzleti szabályzat a § 1751 odst. 1 OZ értelmében szabályozza a jogokat és kötelezettségeket melyek a szerződés megkötése során keletkeznek, vagy ahhoz kapcsolódnak, melyet a vevő és eladó kötöttek az eladó internetes webáruháza segítségével, vagy az elektronikus megrendelés (emailben) alapján. Az internetes webáruház az eladó működteti az internetes címen a következő címen https://www.amzguide.eu.

II. A TELJESÍTÉS HELYE, A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE ÉS HATÁRIDŐK

1. Ha a szerződésben nincs másként, a szolgáltató tanácsadói és elemzési szolgáltatásoka nyújt távolról a saját székhelyéről vagy irodájából szükség szerint vagy a szerződéses felek megállapodása szerint. Az oktatói tevéknység igény szerint történik.

2. A szolgáltató kijelenti, hogy minden alkalmazottja és kollégája, akik a szolgáltatást adják a vevőnek a szerződésük értelmében, rendelkeznek megfelelő szaktudással ahhoz, hogy a szolgáltató nevében végezhessék a tevékenységeket megfelelő szakértelemmel a szerződés keretében és az általános aktuálisan érvényes jogszabályoknak megfelelően, valamint a Tanácsadói, Elemzési és Oktatási szolgáltatások témájához rendelkező dokumentumoknak megfelelően.

3. A szolgáltató kötelezi magát a Tanácsadói, Oktatói és Elemzési szolgáltatások elvégzésére a Megrendelésben és Szerződésben megadott határidők alatt.

4. Tanácsadói, Oktatói és Elemzési szolgáltatások alatt értjük a szolgáltató által a Vevőnek adott tevékenységégeket, mindenekelőtt az Amazon Marketplaces-re való lépéshez szükséges projekt irányítását, a céges fiók létrehozását a vevő számára az Amazon internetes weboldalain, elemzéseket és konzultációt, a vevő oktatását és fiók kezelését az Amazon internetes weboldalain, miszerint a szolgáltatások pontosabb leírását a Szerződés tartalmazza, vagy a vevő által elfogadott részletes ajánlat.

5. Ha a Szerződés nem tartalmazza a szolgáltatások konkrét részleteit vagy ha a Vevő és Szolgáltató között nem lett Szerződés aláírva, a Szolgáltató a szolgáltatást a Vevő írásos megrendelése alapján fogja végezni. A Szolgáltató elfogadhat megrendelést emailben küldve is. A Vevő és Szolgáltató jogai és kötelezettségei ebben az esetben a megrendelés és a Szabályzat szerint folynak. Ott ahol a Szabályzat a Szerződési feltételekről beszél, ott érvényes ezen bekezdés szerinti szerződéses felek közötti kapcsolat, ha nincs másként meghatározva.

6. A vásárlási szerződés megkötésével a vevő elfogadja az általános szerződési feltételeket és igazolja, hogy azokkal megismerkedett. Ezekre az üzleti szabályokra a vevő megfelelően és a szerződés megkötése előtt figyelmeztetve van és lehetősége van azokat elolvasni.

7. Az üzleti szabályzattól eltérő feltételeket a vételi szerződésben lehet megkötni. A ilyen eltérő feltételeknek elsőbbsége van az általános üzleti szabályzattal szemben.

8. A szolgáltató a vételi szerződés megkötésekor és annak teljesítésekor a saját vállalkozói tevékenységei keretében jár el. A szolgáltató vállalkozó, aki közvetlenül vagy más vállalkozók közvetítésével szolgáltatja a vevőnek a szolgáltatásait.

9. A szolgálató jogosult változtatni az üzleti szabályzaton vagy azt kiegészíteni. Ezzel a bekezdéssel nincsenek érintve az előző üzleti szabályzat ideje alatt érvényes jogok és kötelezettségek.

10. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje a megrendelést vagy annak egy részét a szerződés megkötése előtt, ebben az esetben: a szolgáltatást már nem csinálja, vagy jelentősen megváltozott annak a szolgáltatásnak az ára. Abban az esetben ha a vevő már kifizette a vételi árat vagy annak egy részét, az összeget visszafizetjük neki.

III. DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A Tanácsadási szolgáltatások díját a szerződés vagy a megrendelés szabja meg.

2. Ha nincs másként meghatározva a Szerződéses felek között, a Szolgáltató jogosult kiszámlázni a Vevőnek az utazási költségeit a Szolgáltató székhelyén kívüli helységbe, az autó amortizációs költségeit is beleértve az aktuálisan érvényben levő jogszabályoknak megfelelően az ilyen utazás pillanatában.

3. A megegyezett díjat a Tanácsadási, Oktatási és Elemzési szolgáltatásokért a Szolgáltató számlázza a szolgáltatás megrendelését követően (a Vevő által előre elfogadott ajánlat alapján).

IV. REKLAMÁCIÓ

1. A Vevő kötelezi magát írásban egyeztetni és írásban jelenti a Szolgálatónak a minőségi vagy terjedelmi hibákat a szolgáltatásról, legkésőbb 5 nappal az átadást követően. A Tanácsadói, Oktatói és Elemzési tevékenységnél az átadásnak a konzultáció, oktatás napja vagy Elemzés Vevő számára elektronikusan elküldésének napja számít. Az Amazon Marketplaces céges fiók létrehozása a Vevő számára esetében átadásan azt a napot értjük, amikor a Szolgáltató elküldi a végső elektronikus emailt a Vevő számára. Ennél későbbi jogok érvényesítésére már nincs lehetőség.

2. Más okból származó reklamació esetén, mint ami az 1. pontban leírtak tartalmaznak, a vevő küldhet erről emailben reklamációt az eu@amzguide.eu email címre. Az emailnek tartalmaznia kell a számla számát vagy variabilis jegyét, határidejét és a szolgáltatást, amire a reklamáció vonatkozik, valamint a a hibákat és azok megjelenési formáját.

3. A szolgáltató a vevőt értesíti a reklamáció elfogadásáról legkésőbb 3 munkanapig az email megérkezésétől számítva, ha vevővel nem egyezett meg másként.

4. A reklamáció intézve lesz késlekedés nélkül, legkésőbb 30 napon belül az érvényesítétől számíta, ha a vevő a szolgáltatóval nem egyezett meg másként.

V. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

1. A szolgáltató feldolgozza a vevő személyes adatait az EU sz. 2016/679 előírásainak megfelelően (tovább csak "GDPR") és Magyarország jogszabályainak megfelelően.

2. A személyi adatok a Vevő és Szolgáltató közötti szerződéses kapcsolat teljesülése érdekében lesznek felhasználva és üzleti jellegű információk küldése érdekében. A törvényes oka a feldolgozásuknak a szerződés teljesítése, jogi kötelezettségek teljesítése és jogosult érdek (közvetlen marketing).

3. A Vevő személyi adatai a következőként kerülnek feldolgozásra: név, vezetéknév, székhely, email cím, telefonszám, cégjegyzéki szám, adószám.

4. A szolgáltató a szerződés teljesítéséhez használ alvállalkozói szolgáltatásokat, mint megrendelői szoftver kezelő és szolgáltató, könyvelési szoftver szolgálató, mailing szolgáltató (személyi adatok EU és EU-n kívül is el vannak mentve). Az alvállalkozók a biztonságos személyi adatkezelés szempontjából ellenőrizve lettek. A szolgáltató és alvállalkozói szerződést kötöttek a személyi adatok feldolgozásáról, amelyek alapján az alvállalkozók felelnek a fizikai, hardver és szoftver perimeterek biztonságáért és a Vevő felé vállalják a felelősséget bármilyen személyi adat megsértése ügyében közvetlenül. Az EU-n kívüli alvállalkozók (mailing szolgáltatások alvállalkozói)pedig a Privacy Shield keretében vállalták hogy betartják minimum ugyanazt a személyi adat védelmet, mint a GDPR.

5. A szolgáltató minden szükséges jogi, technikai és szervezési intézkedést megtesz a személyes adatok védelme érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülését, eltűnését, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válását. Személyileg és szervezésileg megoldja, hogy a személyi adatok a teljes felhasználási idejük alatt megállás nélkül biztonságban legyenek, ahogyan ez a jogi előírásokból is ered.

6. A vásárló személyi adatai a szerződés teljesítése és törvényes határidejei alatt felhasználva lesznek. A személyi adatok elektonikus formában automata rendszerben vannak feldolgozva.

7. A vevő jogosult a Szolgáltatótól a saját személyi adataihoz hozzáférési jogot kérni a 15.sz. GDPR szerint, a személyi adatok javítását a 16.sz GDPR szerint vagy korlátozni azok felhasználását a 18.sz GDPR szerint. A felhasználó jogosult a személyi adatai törlésére a GDPR 17.sz 1 a) és c)-f) pontjai alapján. Valamint a felhasználó jogosult a felhasználásuk ellen felszólalni a 21.sz. GDPR szerint és joga van az adatok továbbvitelére a 20 sz. GDPR szerint. A feltüntetett jogokat bármikor lehet gyakorolni és bármilyen kérdést a személyi adatok védelmével kapcsolatosan küldhet az eu@amzguide.eu címre.

8. A szolgáltató a szolgáltatásai minőségének javítása keretében használ ajánlatok személyesítését, névtelen adat gyűjtést és elemzési célokra az internetes oldalain www.amzguide.eu használ ún. Cookie. Elemeket. A weboldalak használatával egyetért a fenti említett technológia használatával.

VI. BEFEJEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. A Vevő és Szolgáltató kapcsolata a Magyarország jogi előírásainak megfelelően működik. Az egyes pereket a helyi bíróság kezeli. Panaszemelés esetén fordulhat a legközelebbi hivatalhoz vagy állami felügyelőséghez.

2. Ezen üzleti szabályok a Szolgáltató weboldalán jelennek meg és így lehetővé válik azok archiválása és többszörösítése a vevő részére.

3. A vevőnek és szolgáltatónak az üzleti szabályzat a weboldalon érvényes és kötelező formája amely azon a napon érvényes, amikor a vevő elküldte a megrendelésést.

E-mail mintája a vételi szerződéstől való elállástól

Téma: szerződéstől való elállás

Címzett: eu@amzguide.eu

Ezennel elállok a szerződéstől, amit az Önök vállalatával kötöttem (egészítse ki a dátumot) napon a (töltse ki) szolgáltatásra az (töltse ki a számát) előlegszámla szerint. Kérem szépen az előleg visszaküldését a bankszámlámra (töltse ki a számát).

Ezen üzleti szabályzat érvényes az internetes webáruházban, amit az AMZ GUIDE LTD működtet, való vásárláshoz, és hatályba lép 2019.07.01-én.