AMZ GUIDE PARTNER & CONSULTANTS SLOVENSKO

AMZ GUIDE Partner je sieť preškolených partnerov, ktorí sú pravidelne vzdelávaní a vedení tímom AMZ GUIDE.

Cieľom partnerstva AMZ GUIDE je poskytovanie kvalitných služieb v oblasti zakladania firemných účtov na Amazone, externé vedenie FBM, FBA a Vendor účtov.

Partneri AMZ Guide prechádzajú pravidelným školením, sú informovaní o novinkách a zmenách Amazonu voči svojim obchodným partnerom.

KDO JE AMZ GUIDE PARTNER?

 • Je informovaný o novinkách, tipoch a BEST PRACTICE pre predajcov
 • Spracováva svoje projekty, ale aj projekty a zákazky zo strany AMZ GUIDE
 • Má zvýhodnené ceny na workshopy pre nových zamestnancov
 • Má zvýhodnené ceny za konzultácie nad rámec plateného partnerstva
 • Pri svojej práci má k dispozícii zdarma konzultácie so špecialistami AMZ GUIDE
 • Partnerstvo obnovuje každý rok školením a testom zodpovedných zamestnancov
 • Absolvoval školenia a zložil záverečný test systému AMZ GUIDE pre daný rok
 • Odborník vo svojom obore, ktorý má dlhoročné skúsenosti na slovenskom trhu

POŽIADAVKY NA AMZ GUIDE PARTNERA 

 • Každoročné školenia zamestnancov a úspešné zloženie testu pre zodpovedajúcu rok
 • Prezentácia loga AMZ GUIDE PARTNER a certifikátu na svojich stránkach
 • Dodržiavanie dobrého mena a zmluvy certifikácia AMZ GUIDE
 • Platba mesačného poplatku

KTO JE AMZ GUIDE CONSULTANT? 

 • Je freelancer, ktorý absolvoval školenie a zložil záverečný test pre daný rok
 • Má zvýhodnené ceny konzultácií špecialistov AMZ GUIDE v českom jazyku
 • Je informovaný o novinkách a zmenách Amazonu voči svojim obchodným partnerom
 • Dostáva pravidelní BEST PRACTICE pre predajcov

POŽIADAVKY NA AMZ GUIDE CONSULTANTA

 • Absolvovaní školenia a úspešné zloženie testu pre daný rok
 • Prezentácia loga AMZ GUIDE CONSULTANT a certifikácia na svojich stránkach
 • Dodržiavanie dobrého mena a zmluvy certifikácia AMZ GUIDE
 • Uhradenie ročného poplatku

AMZ GUIDE CERTIFIKÁCIA SKÚSENÝCH OBCHODNÍKOV, MARKETÉROV A AGENTÚR