MÔŽEM PRODUKTY UVIESŤ VO VŠETKÝCH KATEGÓRIÁCH AMAZONU?

Pri pridávaní produktu na Amazon musíte produkt zaradiť do správnej kategórie. Niektoré kategórie majú obmedzenia v podobe zákazu. Pre zaradenie určitých výrobkov do určitých kategórií môže byť vyžadované predchádzajúce schválenie. Iné sú bežne otvorené a nie je potrebné spĺňať špecifické podmienky.